Günlük Ders-Vird

Cehrî zikir kadirî tarikatı Hz. Ali (kv) ile başlamıştır. Kadiriye Tarikatı’nda zikir aşikare icrâ edilir. Kadiriye yolunun esası tevhidi “lâilaheillallâh” ve lafza-i celâli “Allah” çokça anmaktır. Muhammediye yolunda
“Allah” ismi ve “lailaheillallâh” zikri çok çekilir. Nitekim yer ve gök ancak tevhid ile ayakta durmaktadır. Tevhide ve Allah-u zü’l-Celâl’in ismine devam etmek gereklidir. Allah-u zü’l-Celâl “İsm-i Azâm” duasını lafza-i celâl’in içine gizlemiştir. Tevhidin içinde ism-i azâm duası gizlidir. Bunlarla zikreden bir sofi bütün esmây-ı hüsnâ ile zikretmiştir. İlahî marifetullahın özü budur. Diğer özler bunun içindedir. Bizler Allah’ı gerek tevhit ve gerekse lafza-i celâl zikriyle çokça anmalıyız.

Marifetullah’ın birinci basamağı zikirdir. Zikirden sonra cezbe gelir, cezbeden sonra aşkullah, aşkullahtan sonra ise marifetullah zuhur eder. Dervuş; geceleri ve gündüzleri zikrullah çeken insandır. Herkes kendi sanatından lezzet duyar. Derviş de dergahından lezzet duyar. Zikir sohbetinden lezzet duyar. Sofu zikir yaparken dağlar da taşlar da kuşlar da sofiyle birlikte zikir çeker. Nitekim her şey zikir yapar. “Allah’ı hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz., onların tesbihlerini iyi anlayamazsınız.”Sofinin zikrine bütün zikir yapanların zikri iştirak eder. Onun zikri ırmağın suyuna benzer ki ırmak denize boşaldığı zaman nasıl ki deniz suyuna dönüşüyor; sofiler de zikir yapa yapa onun zikri evliyaların zikrine, enbiyaların zikrine, onların dualarına, onların ibadetlerine karışır. Onlarla beraber sonsuz bir ibadet taat ve zikir sevabı alır.
Sofi yani zikir ehli zikre başladığı zaman oturduğu haneler lisân-ı hal ile onunla beraber zikir yapar. Semadaki melekler, küre-i arzdaki melekler onun zikrine katkıda bulunur. Nitekim her şey zikir ile sevinç duyar. Ehl-i dalâletten biri öldüğü zaman “Yâ rabbi bu murdarı benden çıkarttın taciz oluyordum, benim içimde geziyordu üzülüyordum. İyi ki bu öldü ferahladım” diye yer gök sevinir. Ama ehl-i imandan birisi öldüğü zaman hanesi, seccadesi gam keder içinde, oturup kalktığı yerler hüzün içinde “Yâ rabbi seni zikreden kulun ile biz sevinç duyuyorduk” diye lisân-ı hal ile seslenir.
Onun için Allah’ı çok zikretmemiz gerekir. Abdestli abdestsiz nerde olursak olalım zikirden vazgeçmeyelim. Zikri çok çekelim, kişi zikir yapa yapa kemalleşir. Nitekim evliyaullah ancak zikir yapa yapa kemale ermiştir. Zikirler Allah’a iltica ederek karşılığını bulur. Allah-u zü’l-Celâl şöyle buyurmaktadır; “insan hiçbir söz seylemez ki yanında onu gözetleyen, dediklerin zapteden bir melek hazır bulunmasın.” Allahrasulü de şöyle buyurmaktadır. “kul “Allah” dediğin de “Lebbeyk” buyur yâ kulum ne dersin” diye hitâb-ı ilâhî gelir.” Her zikre mutlak bir karşılık verilir.

Muhammediye Kolu’nun günlük Dersi

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirramanirrahiym“Artık namazı bitirdiğin vakit ayakta iken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah’ı zikredin.“ (Nisa: 103) „Zikir, islamın ruhu olan sevgi ve muhabbeti temin eder.“ Allahım! Kalbi ve ruhu ile zikredenlerden ve zikrin faydasını görenlerden eyle (Amin).Euzübillahimineşşeytanirracim BismillahirramanirrahiymÜç İhlas bir Fatiha ve Rabıta 100 x: Bismillahirrahmanirrahiym
100 x: Estağfirullah Sonunda: El Aziym, El Kerim ellezi la ilahe illahu, El Hayyul Kayyum ve etubu ileyh.
100 x: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed Sonunda: Ve sahbihi ve sellim
500 x: Ya Latif
500 x: La ilahe ilallah Sonunda: Muhammedün Rasulullah
1000 ile 3000 arası: Allah Sonunda: Celle Celalühü

Dua: Ya Rabbi,Ya Rabbi,Ya Rabbi,Ya Rabbi,Ya Rabbi,Ya Rabbi,Ya Rabbi (7x)
Buradan hasıl olan sevabı evvelen, bizzat hulasayı mevcudat, habibi huda, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimizin ruhu şerifelerine hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Hulafai Raşidin’in, Ashabı kiramin, Hz. Ali (k.v.)’nin, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in, ehli beytin ruhlarına hediye eyledik. Rabbim vasıl eyle. Pirimiz Gavsul Azam Abdulkadir Geylani hazretlerinin, eren, evliya enbiya şehid şühedanın, Seyyid Burhanettin hazretlerinin, Ahmet Kuddusi hazretlerinin, Said Nursi hazretlerinin, İbrahim Tennuri hazretlerinin, Hacı Hüseyin Aksakal hazretlerinin Seyyid Osman Efendinin, kadiri tarikatından ve bütün tarikatdan ahirete göçedenlerin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Mürşidimiz Seyyid Muhammed Efendinin ruhaniyetine hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Annemizin ve Babamızın ve geçmişlerimizin Ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. (Amin) veya daha geniş bir Dua

Schreibe einen Kommentar