Kadiriyye Tarikatından gelen diger Şeceresi

 1. Şeyh Seyyid Şerif Abdülkâdir el-Geylânî (Bağdat)
(Kadiriyye Tarikatı Piri) H. 561 M. 1166

2. Oğlu Şeyh Seyyid Taceddin
Abdürrezzak (Bağdat) H. 603 M. 1207
3. Şeyh Şerafettin el-Gıtâl
4. Şeyh Seyyid Abdulvahhab
5. Şeyh Seyyid Bahaeddin
6. Şeyh Şah Ukayl
7. Şeyh Şemseddin es-Sahrâî
8. Şeyh Küday-ı Rahman el-Evvel
9. Şeyh Ebu’l-Hasan Şemseddin Arif
10. Şeyh Şah Küday-ı Rahman es-Sânî
11. Şeyh Şah Fudayl
12. Şeyh Şah Kemal Arif el-Kühtenlî
13. Torunu Şeyh Şah İskender Kühtenlî
14. Şeyh İmam-ı Rabbani Ahmed Farukî Serhendî (Serhand)
(Müceddiyye Tarikatı Piri) H. 1034 M. 1624
15. Oğlu Şeyh Muhammed el-Ma’sum el-Faruki (Serhand)
(Masumiyye Tarikatı Piri) H. 1098 M. 1686
16. Oğlu Şeyh Seyfeddin Arif
17. Şeyh Seyyid Muhamed Nur Bedvânî H. 1135 M. 1722
18. Şeyh Seyyid Mazhar-ı Can-ı Canan (Delhi)
(Mazhariyye Tarikatı Piri) H. 1195 M. 1780
19. Şeyh Şah Abdullah Dehlevî Hindî (Delhi)
(Dehleviyye Tarikatı Piri) H. 1240 M. 1824
20. Mirzâde Şeyh Hafız Ebu Said Muhammed Dehlevî (Delhi)
(Saidiyye Tarikatı Piri) H. 1250 M. 1835
21. Oğlu Şeyh Ahmed Said Dehlevî (Medine)
(Saîdiyye Tarikatı 2. Piri) H. 1278 M. 1861
22. Oğlu Şeyh Abdürreşid Sahib Farukî (Mekke)
(Reşîdiyye Tarikatı Piri) H. 1287 M. 1870
23. Şeyh Seyyid Ahmed H. 1311 M. 1893
24. Şeyh Seyyid Muhammed M. 1341 M. 1922
25. Şeyh Seyyid Abdüsselam M. 1365 M. 1944
26. Şeyh Seyyid Hocazâde Osman Efendi
(Kızılören) H. 1392 M. 1972
27. Oğlu Seyyid Muhammed Hoca Efendi

Schreibe einen Kommentar