Allah’ın Ayetlerini Yalanlayanlar

        Ehlullah şöyle buyurur:

 

        “Hakikati söylemek halkın nefretini mûcibdir. Halbuki Hak Teala, kullarında ve kainatta hakkın kaim kılınmasını murad eder. Hakkı kaim kılmaya çalışanlar Allah’ın sevgilileridir. Amma hakka riayet edemeyenler Allah’a “düşmanım” diyemezler, Allah’ı anlatanlara düşmanlık ederler.

 

        Bu dünya imtihanına gelmemizden murad tevhidden ibarettir. Herkes bu alemde derecesine göre tevhid edecek ve bu tevhid meratibine göre akıbet menzilini bulacaktır. Bu alemi böyle fehmeylemeyen isterse dünyaya sahip olsun, idraksizliği hasebiyle deli mesabesindedir. Tevhid edenler deli değildir ve asla mahrum ve mahzun olmayacaklardır.  Gayba iman ederek hazır bil-meclis olmuşlar ve bu dünya gecesinde cemalullah zevkiyle gül goncaları gibi sabaha doğmuşlar ve vuslat zevkiyle ebedi güzelliklere nail olmuşlardır.

 

        Şirkin binlerce çeşidi vardır. Sadece puta tapmak şirk değildir ki. Şirk Allah’ın benliğini kabul ettiği halde, başka benlikleri de kabul etmek demektir. Hak yolunda, Hak’tan başka talepte bulunanlar, zâhiren, şirk koşmuyormuş gibi olsalar da bâtınen (içte ve özde) münkîr olur ve şirk-i hafî (gizli şirk) işlemiş olurlar.

 

 Cenabı Hakk bizi halkeyleyip halk içerisine gönderdi amma halka tabi olalım diye değil, Hakka tabi olalım diye.

 

         Yunus Suresi:95. “Allah’ın âyetlerini yalanlayanlardan da olma, yoksa kaybedenlerden olursun.” 96,97. “Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler, can yakıcı azabı görene kadar kendilerine gelen her türlü belgeye bile inanmazlar.”

 

          Ehlullah bu ayetleri şöyle tefsir eder:

 

         “Bir de ey peygamberim, ve ey peygamber yolunun yolcuları, sakın Allah’ın âyetlerini yalanlayanlardan olmayın. Yoksa kaybedenlerden, hüsrana mahkum olanlardan, hem dünyada hem de yarın âhirette eli boşa çıkanlardan olursunuz.

 

         Allah’ın âyetlerini yalan saymak, yok farz etmek, kaale almamak, âyetlere rağmen onlardan habersiz bir hayat yaşamak, demektir. Veya diliyle onlara inandığı halde amelen onları küfretmek demektir. Meselâ biliyor adam, anlıyor âyetlerin ne dediğini, ama imanını eyleme dönüştürmüyorsa, inandığı, bildiği âyetlere imanını amele dönüştürmüyorsa işte bu da yalan saymadır.

 

         Yalan saymak küfürden biraz farklıdır. İnkâr etmek âyetleri tümüyle reddetmek ve inanmamak demektir. Ama yalan saymak âyetlere inanmakla beraber gereğini yerine getirmemek demektir. Meselâ adam inanıyor namazın farz olduğuna, ama yine de kılmıyor. İnanıyor tesettürün farziyyetine, ama yine de örtünmüyor. İnanıyor âhiretin varlığına, ama öyle bir hayat yaşıyor ki hayatında bu inancın kokusunu bile görmek mümkün değildir. İşte bu da âyetleri yalan saymak, âyetleri boşa çıkarmak, âyetlerin varlık sebebini kaldırmak demektir. İşte böyle Allah’ın bunca âyetlerine rağmen sanki onlar yokmuş gibi bir hayat yaşayanlar kaybetmişlerdir.

        

        İşte böyle Allah’ın âyetlerini yalanlayanlar üzerine, onlar hakkında Allah’ın hükmü hak olup kesinleşmiştir. Evet Allah’ın bu zâlimler üzerindeki hükmü hak oldu. Neydi bu Allah’ın onlar konusundaki hükmü? Onlar iman etmeyecekler. Cehennem ashabıdır onlar cehenneme gideceklerdir. Önceki âyetlerde de geçmişti, Allah onların kendi hür iradeleriyle kendileri hakkındaki tercihlerini onaylamıştır. Yâni bu konuda onlar asla mazur değillerdir. Bunu kendileri istemişler, Allah’ın âyetlerini yalan saymışlar, yok farz etmişler, âyetlerle ilgilenmemişler, kendilerini yoktan var eden ve yaşadıkları bu hayatı kendilerine lütfeden Rab’lerini tanımadan, o Rabbin hayat için koyduğu yasalarını, kitabını tanımadan, o Rabbin âyetlerini örterek, örtbas ederek, o âyetleri kendilerine ulaştırmaya çalışan Allah’ın elçilerini susturmaya çalışarak, onlara hayat hakkı tanımayarak bir hayat yaşadılar.

 

         İşte böyle yaşayanlara ne kadar âyet gösterirseniz gösterin, ne kadar delil getirirseniz getirin asla iman etmeyeceklerdir, ta ki kendilerine can yakıcı azap gelene kadar. Azapla karşı karşıya gelene kadar onlar iman etmeyecekler diyor Rabbimiz……”

 

Schreibe einen Kommentar