Kadiriye tarikatının Özellikleri

Kadiri tarikatının belli başlı özellikleri şunlardır 

  1. Seyyidlerin tarikatıdır; kadiri tarikatı Peygamberimiz (s.a.v.)’in neslinden gelen ehl-i beyt neslinin tarikatıdır. Nitekim Abdulkadir Geylani Hazretlerinin baba tarafı şerif, anne tarafı seyyiddir.
  2. Gavsi tarikattır; gavs sözlükte inaye, yardım gibi anlamlara gelir. Buradaki mana, bütün tarikatlar bir yönüyle Abdulkadir Geylani’nin tarikatından irşad olmuşlardır.
  3. Kadiri tarikat’ı ehl-i sünnet ve’l-cemaat cizgisiyle uyumlu ve saf İslam anlayışına bağlıdır. Ehl-i bid’at ve dalaletin iddialarından uzaktır.
  4. Kadiri tarikatının evrad ve ezkarı çok sadedir. Kadiri tarikatı aşırı şekilcilikten uzak, pratik yönü yüksek, tasavvuf anlayışının insanlara ulaşmasını kolaylaştırıcı fakat sağlam bir metod üzerine kuruludur.

(c) irşad yolu (s.17)

 

Schreibe einen Kommentar