Şeyhimiz Seyyid Muhammed Efendi’ye 1968 yılında Lâikliğe aykırı olarak Nurculuk propangadası yaptığı iddiasıyla dava açılmıştı…

İşte 28 Ocak 1969 da İttihad Gazetesi’nde yayınlanmış olan Efendi Hz.’nin beraatine ilişkin o haber…

KAYSERİ’DE RİSALE-İ NUR DAVASI BERAATLE KAPANDI / KAYSERİ

(Hususî Muhabirimizden)- Lâikliğe aykırı olarak Nurculuk propagandası yaptığı iddiasıyla haklarında dava açılan İncesu’nun Kızılören nahiyesinden Mehmed Usta ve Emin Çelebi’nin, hafta içerisinde Kayseri Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaları yapılmış ve son olarak dinlenilen amme şahidi de maznunların “lâilaheillallah” dediklerini, örnek birer Müslüman olduklarını, lâikliğe aykırı bir propaganda yapmadıklarını beyan etmiştir.

Esas hakkında mütalaasını veren savcı Ömer Canbilen, maznunların beraetini taleb etmiş, müdafi Avukat Bekir Berk ise maznunların hareketinde 163 ncü maddeye mugayir bir husus olmadığını belirterek haklarında beraet kararı verilmesini istemiştir.

Daha sonra reis Feyzi Peşkircioğlu, A’za A. Şükrü Hüsnügil ve Feriha Gazioğlu’ndan müteşekkil mahkeme Hey’eti, her iki maznunun da beraetine ittifakla karar vermiştir.

28 ocak 1969 İttihad – Haftalık Siyasi Gazete sayı 67.

Arşivlerimizde 1968’de hakkında 163. maddeden Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılıp yargılanan,mahkemede beraat ettikten sonra Şeyhimiz Seyyid Muhammed Efendi (k.s.),mürşidi,hocası ve gönüldaşı Bediüzzaman Said-i Nursi (k.s.) Hz.nin avukatı ve onun da davasını üstlenen merhum Av.Bekir Berk,öğrencilik arkadaşı Demirci Osman Efendi,çevre il ve ilçelerde destek için gelen arkadaşları ile çektikleri bir hatıra foroğrafı yer almaktadır…

Şeyhimiz Seyyid Muhammed Hoca Efendi Hz.(k.s.) Bediüzzaman Said-i Nursi Hz.(k.s.)’nden 7 ay süreyle Risale-i Nur dersi almış ve sohbetlerinde bizzat bulunmuştur.Ayrıca Bediüzzaman Said-i Nursi Hz.(k.s.) kendisine Mevlevî Tarikatı’ndan el vermiştir…

Bediüzzaman Said-i Nursi Hz.(k.s.) şimdilerde Nurculuk iddiasında bulunan kardeşlerimizin söylevleri aksine tarikat ehlidir.Mevlevi Tarkatı’nın mürşidliğinde olduğunu şeyhimiz bizzat haber vermektedir.Şeyhimiz Seyyid Muhammed Efendi Hz.(k.s..) onu bizzat görmüş,ders almış ve Risale-i Nur’u talim etmek yolunda nice sıkıntılara girmiştir.

Görüldüğü üzere hakkında dava açılmış ve süregelen mahkemeler sonucu Bediüzzaman’ın da avukatlığını yapmış Av.Bekir Berk’in savunması ile beraat etmiştir.Bediüzzaman Said-i Nursi Hz.ne gerçekten gönül vermiş kardeşlerimizin Şeyhimize hürmet etmeleri,en azından sohbetlerinden istifade etmeleri veya Said-i Nursi Hz. hakkında kendisine danışmaları gerekmez mi? …

Schreibe einen Kommentar