Mevleviyye Tarikatından gelen Şeceresi

1. Şeyh Mevlana Celaleddin Rumi (Konya)

(Mevleviyye Tarikatı Piri) H. 672 M. 1273

2. Şeyh Muhammed Hüsameddin Çelebi
3. Şeyh Muhammed Bahaeddin Veled Çelebi H. 712 M. 1312
4. Şeyh Muhammed Celaleddin Arif Çelebi H. 730 M. 1329
5. Şeyh Şemseddin Abid Çelebi H. 739 M. 1338
6. Şeyh Abdülvahid Çelebi
7. Şeyh Muhammed Çelebi
8. Şeyh Emir Alim Çelebi
9. Şeyh Arif Çelebi
10. Şeyh Cemaleddin Çelebi H. 915 M. 1509
11. Şeyh Ferruh Çelebi H. 1000 M. 1591
12. Şeyh Bostan Çelebi H. 1040 M. 1630
13. Şeyh Ebu Bekir Çelebi H. 1048 M. 1638
14. Şeyh Bahaeddin Çelebi
15. Şeyh Arif Çelebi
16. Şeyh Hüseyin Çelebi H. 1071 M. 1660
17. Şeyh Abdülhalim Çelebi H. 1090 M. 1679
18. Şeyh Bostan Çelebi H. 1117 M. 1705
19. Şeyh Sadreddin Çelebi H. 1124 M. 1712
20. Şeyh Muhammed Arif Çelebi H. 1159 M. 1746
21. Şeyh Muhammed Alaeddin Çelebi H. 1192 M. 1778
22. Şeyh Ali Behçet Efendi (İstanbul)
(Behçetiyye Tarikatı Piri) H. 1238 M. 1822
23. Şeyh Seyyid Muhammed Said Efendi
24. Şeyh Seyyid Bahâeddin Efendi
25. Şeyh Seyyid Abdülkâhir Efendi
26. Şeyh Ömer Efendi
27. Şeyh Seyyid Hocazâde Osman Efendi (Kayseri) H.1392 M.1972
28. Oğlu Şeyh Seyyid Muhammed Hoca Efendi el-Kadirî
Muhammediyye Tarikatı’nın Mevleviyye Tarikatı’ndan gelen diger bir Şecereside efendimizin Üstad-ı Said Nursi’den aldığı Mevlevi koludur.

Schreibe einen Kommentar