Çiştiyye Tarikatından Gelen Diğer Şeceresi

1. Şeyh Hâce Muînuddin Hasan el-Çiştî el-Ecmirî

(Çiştiyye Tarikatı Piri) H. 633 M. 1236

2. Şeyh Seyyid Hâce Kudbeddin Bahtiyar el-Kâkî
3. Şeyh Feriduddin Mesud Şekergenç H. 664 M. 1266
4. Şeyh Alaeddin Ali bin Ahmed Sabir el-Gülbîrî
(Sabiriyye Tarikatı Piri) H. 690 M. 1291
5. Şeyh Seyyid Şemseddin Türk Pana Pati H. 715 M. 1315
6. Şeyh Seyyid Celaleddin Pana Pati H. 765 M. 1313
7. Şeyh Ebü’l-Abbas Ahmed bin Abdülhak er-Rudavlî el-Çiştî
(Ahmediyye Tarikatı Piri) H. 832 M. 1429
8. Şeyh Seyyid Şah Arif bin Ahmed H. 836 M.1433
9. Şeyh Seyyid Şah Muhammed Arif H. 898 M.1493
10. Şeyh Seyyid Abdulkuddüs H. 932 M.1526
11. Şeyh Seyyid Şah Celaleddin H. 989 M.1582
12. Şeyh Seyyid Şah Nizameddin
13. Şeyh Seyyid Şah Ebu Said H. 1039 M.1629
14. Şeyh Seyyid Şah Muhibbullah H. 1058 M.1648
15. Şeyh Seyyid Şah Muhammed Feyyaz H. 1107 M.1696
16. Şeyh Seyyid Şah Muhammed Hamid
17. Şeyh Seyyid Şah Adudüddin H.1123 M.1711
18. Şeyh Seyyid Şah Abdülhadi H.1190 M.1776
19. Şeyh Seyyid Şah Abdülbari H.1226 M.1811
20. Şeyh Seyyid Şah Abdürrahim H.1227 M.1812
21. Şeyh Seyyid Şah Nur Muhammed H.1259 M.1843
22. Şeyh Seyyid Mevlana Şah Hafız
İmdadullah el-Mekki H.1317 M.1899
23. Şeyh Seyyid Muhammed H.1340 M.1921
24. Şeyh Seyyid Hocazâde Osman Efendi (Kayseri) H.1392 M.1972
25. Oğlu Şeyh Seyyid Muhammed Hoca Efendi el-Kadirî

Schreibe einen Kommentar