Hakkın Celal Tecellisi

Sevgili pirimiz Abdülkadir Geylani hazretleri kimseye bedelini ödemeden birşey verilmez der. Tasavvufta mihnet ve belalar tecelli eder.  Hakkın Celal tecellisinin yardımı olmadan Hak erlerinin yolunda ilerlemek olmaz.  Hak erlerini sevenlere Hakkın Celal kapıları açılır.  Resulullah bir sahabenin seni seviyorum demsi üzerine, musubete hazırlan buyurmuş. 

Bu Celali tecelliler sebepsiz değil.  Hakkın yakınlığı kalb alemini Hak esma ve sıfatylarını müşahedesi ile mümkündür.  Kalb bir kapı gibi ruha terakki yollarını açar.  Hakkın azimetinin gönülde tecellisi ve müşahedesi insanı Hakka uyandırır.  Tecelli iki şekilde olur.  Biri dış alemde olur ki bu bela ve musubetler olarak gelir.  İkinci tecelli ise sadece gönülde olur.  Bu Celali tecelli gönülde tecelli edip gönülü büyük bir azimet müşahesedi ile sarsar.  Gönülde olan tecelli dışardaki şehadet alemine de tecelli ettiği olur.  Gönle gelen manevi tecelli şehadet alemine yansır.  Böyle olunca dış dünya gönüldeki tecelli ile paralel gelişme gösterir.  Bu aynı zamanda olur.  İkisi beraber olur.  Bazan da dış dünyada bir tecelli olur.  Dıştaki tecelli tevhid sırrınca gönülde tecelli eder.  Bu sefer de şehadet alemindeki celali tecelli gönle bir müşahede hali verir.  Böylece gönüldeki halden şehadet alemine ve şehadet aleminden gönül haline tevhid sırrı gereği paralel tecelli olur.

Böylece Hakkın Celali müşahedesi cismani ve nefsani sıfatları tesir altına alır.  Hakkın celali tecellisi nefsi tamamen halsiz ve tesirisiz kılar.  Ayrıca kalb ve ruhun alemlerine kapı açar.  Hakkın celali tecellilerini nefsin sevmemesinin nedeni, nefis bunlara dayanamaz.  Bunlar nefsin zevk ve sefasını keser.  Bu Celali tecelli olmasa zikir ve ibadetle bir yere varılamaz.  Zira Hakkın Celal kılıcının yardımı olmadan nefis kesilemez.  Hakkın bu celali tecellisi Nuh AS’ın gemisi gibidir, nefis deryasından kurtarır.  Nefis Ad kavmi gibidr.  7 gün 8 gece esen Hakkın Celal rüzgarları olmadan Hud onlardan kurtulamaz.  İnsan gönlü Hud AS gibidir.  Nefis onu dinlemez.  Gerçi Hud zikir ve inadete devam eder ama Hakkın Celal rüzgarı olmadan o kötü kavimden kurtulamaz.  Hakkın celal tecellisi de böyle nefse gelen şeydir.  Nefis aradan çekilmeden yol açılmaz, kurtuluş olmaz.

Gönlün Hakka yakınlığı dünyadan uzaklaşmaya sebep olur.  Dünya marifet sahiplerini reddeder.  Marifet arttıkça dünya aksine gidip uzaklaşır.  Bu uzaklaşma da musubet olarak görünür.  İnsanlar Hak yolcusunu terk ederler.  İşlerin ters gitmesi, sağlık sorunları, insanların sui zan etmeleri ve hased etmeleri, kaza ve belalar heryerden gelir.  Ama bunlar gönle bir üzülme vermezler.  Gönül huzurunu bozamazlar.  Bunun nedeni gmnlün Hakka yakınlaşması ve marfietin artması bunları getirir, yani Hakkın Celal tecellisi terakki yolunu açıyordur ve bunu Hak yolcusuna duyurur, gönlünde bir mestlik ve tecelli müşahede eder.  Hakkın aşkı ve sevgisi bu noktada çok artar.  Aşk yangını gönlü doldurur.  Bu olup biten musubet ve belalar gerçi nefsi kesen Hakkın celal kılıcıdır ama aşk şarabının verdiği serhoşluk ve mestlik bunları hissettirmez.  Kalp ve ruh mestlik ve aşk serhoşluğuna ulaşır.  Nefis bu noktada perişan olmaya hazır olsun, çünkü Hak gönlünü aşkının serhoşluğu ile mest ettiği sevgili kulunun nefsine acımaz, her yerden vurur.  Her taraftan bela ve musubet yağar ve nefse göz açtırılmaz.  Nefis yalnız kalmıştır, kalb ve ruh onu terk etmişlerdir.  Bu hal devam ederken nefis binlerce eğitimden geçirilir, nefsin canına okunur.

Hak yolcusu bu Celali Hak yardımına hamd içinde mesttir.  Dıştan bakan onun halini anlayamaz.  Onun gönlünde Hakkın aşkından başkası kalmamıştır.  Onun bir beklentisi ve isteği kalmamıştır.  Manevi derece veya yükselme veya dünyevi menfaat, mal veya makam onun için bişey ifade etmez.  İşte Hakkın Celal tecellisi onu aldı nereye götürdü.  Hakka yakınlaşmak isteyen nefsini Hakkın musubet tufanlarına hazırlasın.

Schreibe einen Kommentar