Merhamet İsteyen..

 

 

 

Abdulkadir Geylani Hazretleri (k.s.) şöyle buyurur:

 

“Her nerede olursan ol, sen O’nun emrinde olursan bütün varlıklar senin emrinde olur. O’nun nehyi ile kerih görürsen bütün kerih şeyler senden kaçar.”

 

“Dünyanın ve ahiretin asıl hükümdarları, Allah’ı tanıyıp sırf O’nun için çalışanlardır.”

 

“İnsanlarla Allah için beraber ol. Böyle yaparsan insanların şerrinden emin olursun ve Allah’a yakınlığın devam eder.”

 

Al-i İmran Suresi:132. “Size merhamet edilmesi için Allah’a ve Peygam­bere itaat edin.”

 

Ehlullah bu ayeti şöyle tefsir eder:

 

            Denileni yapmak üzere itaat edin Allah’a! İstediklerini yapmak üzere itaat edin Allah’a! Peki ne ister o Allah bizden? Ne diyor Allah bize? İşte bundan önceki âyetlerinde istediklerini bildirdi Rabbimiz. Dünyacı olmayın dedi. Ganimete, dünyalıklara meylederek mevzileri­nizi terk etmeyin dedi. Allah’ın dinine hizmeti ikinci plana atmayın dedi. Kat kat artırılmış fâiz yiyerek insanların mallarına haksız yere el atmayın, böylece benimle savaşa girmeyin dedi. Ben gafûrum dedi. Eğer bana kulluğa yönelirseniz, bağışlanma dilerseniz sizi bağışlarım, ama benim azabımı tercih ederseniz azap ederim dedi. Çünkü gök­lerde ve yerde ne varsa hepsi benimdir dedi. Göklere ve yere egemen benim dedi. Her konuda emir bana aittir dedi. Dilediklerimi yaparım, kimse bana hesap soramaz dedi. Benim yolumda, benim adıma, be­nim dinimin hâkimiyeti adına, sadece bana güvenerek kâfirlerle sava­şırsanız meleklerimle sizi teyid edip mutlak zafere ulaştırırım dedi. Galibiyeti sadece benden bekleyin dedi. Başka ne diyorsa, sayamam şimdi onları. Sabah şöyle kalkın diyorsa, akşam şöyle yatın diyorsa, şunu giyinin, bunu giymeyin diyorsa, şunu için, bunu yemeyin diyorsa o konuda Allah’a itaat edin.

 

            Bir de peygambere de itaat edin. Yâni Allah ne demişse, Allah sizden ne istemişse Peygamber örnekliliğinde onu anlayın ve uygula­yın. Allah ne demişse onu Peygamber örnekliğinde yapmaya çalışın. Çünkü model adam, motif adam, form dilekçedir peygamber. Pey­gamber Allah’ın istedikleri konusunda kendisine mutlak itaat edilmek üzere gönderilmiş yasal örnektir. Allah’ın bizden istediği her bir kulluk biriminde örnek alacağımız varlıktır Peygamber.

 

            Evet Allah’a ve peygambere itaat edin ki, rahmete eresiniz, Rabbinizin rahmetine, merhametine hak kazanasınız. Sizler Allah ve Resûlüne mutlak itaat edin ki, merhamet olunasınız. Allah size sava­şın mı dedi? Hemen itaat edin. Rasûlullah sizden mal ve can mı is­tedi? Hemen koşun emrine. Allah ve Resûlü din düşmanları karşı­sında direnin, dişinizi sıkın ve sabredin mi dedi? Hemen itaat edin. Ötekiler gibi arkanıza dönüp kaçmayın, Allah ve Resûlünün emirlerine isyan etmeyin ki Allah’ın rahmetini ve cennetini kaybedenlerden ol­mayın. Amelleriniz boşa gitmesin. Allah ve Resûlü sizin menfaatinize sizden ne istediyse itaat edin ki hem bu dünyada hem de âhirette amelleriniz netice versin. Hem dünyada hem de ukbada mutluluğa ulaşın diyor Rabbimiz.

 

            Peki, buraya kadar anlatılanlardan anladık ki dünyacı olmayaca­ğız, dünyayı kıble edinmeyeceğiz, sadece dünyada mal mülk derdinde olmayacağız. Peki o zaman bu geçliğimizi, bu zindeli­ğimizi, bu enerjilerimizi nerede kullanacağız? Şu zamanlarımızı, şu imkânlarımızı nerede harcayacağız? Şu mallarımızı, şu mülklerimizi nerede harcayacağız? Neyi hedefleyeceğiz? Hedefimiz, uğraşımız ne olacak? Bakın bundan sonraki âyetinde Rabbimiz bunu şöyle anlatı­yor:

 

            Al-i İmran Suresi:133. “Rabbinizin mağfiretine ve Allah’a karşı gelmek­ten sakınanlar için hazırlanmış, eni gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun.”

 

Schreibe einen Kommentar