Marifetullah ve İlmi Ledün

 İlmi ledün velayet yolunda manevi yolla gelen ilimdir. Bilgi ve düşünce yoluyla, akıl ve mantıkla elde edilen bir ilim olmayıp kitabı yazılamaz, zira Hak heran başka ve yeni bir iş yapıp yepyeni bir tecellid eolduğundan ilmi ledün de velayet yoluyla Hakka yakınlıktan yani Hak marifetinden elde edildiğinden kişinin marifetine yani o andaki yakınlığına göre Hak tarafından o kimseye ilham, mübeşşerat ve rüya yolları gibi yollarla taze olarak verilir ve yeni ve başka manevi yollu bilgiler ve manevi işaretler zuhur eder. Kitap bilgisi yazıldığı anda eski bir bilgidir, yeni bilgi yazılana kadar eski bilgi olmuştur, Hak dostlarının ilmi olan ledün ilmi Cenabı Hak tarafından sevgili yakın dostlarına lutuf olarak verilir. Yüce Allah’ın sevgili kulu pirimiz Abdülkadir Geylani hazretleri, sevgiliye sırlar açıklanır der.

Kuran’daledün ilmi çok yerde geçer, bunlardan en çok bilineni Musa AS ile Hızır AS’ın yolculuğudur. Bunun yanında Yusuf Suresinde de büyük ledün ilmine dair sırlar vardır.

Yusuf AS daha çocukluğunda bir rüya görür, bu hikaye teferruatıyle Kuranı Kerim’de anlatılıyor, bu rüyanın yorumunu yapan Yakub AS kendisi peygamberken oğlunun aldığı bu ledün ilmini yorumlar ve ondan bir ilim çıkarır. Bunda hikmetler vardır. Bir peygamber o zaman bir çocuk olan oğlu aracılığı ile ilahi ilim almıştır. Burada peygambere Cebrail AS gelmiyor, ama Allah vermek istediği bilgiyi oğluna bir rüya göstererek veriyor. Burada ilahi ledün ilminin peygamberin yakınına bir rüya ile verilmesi var. Bu adetullah Resulullah SAS zamanında da devam eder ve Ezan konusunda sahabenin gördüğü rüyalar bir ilmi ledün tecellisidir ve Ezan bu şekilde Hak tarafından ilmi ledünle peygambere ve sahabelere bildirilir.

Sonra Yusuf AS kuyudayken Hak kendisine ilham eder, sonra sen bunları ona haber vereceksin diye ilham yoluyla bildirir. Bu da ledün ilmi iledir.

Zindanda Yusuf AS’ın iki arkadaşı rüya görürler. Bu iki kişi peygamber falan değiller, sıradan insanlar. Bunlardan biri oranın melikine hizmetçi olur ve zamanla melik bir rüya görür. Hizmetçi o zaman Yusuf AS’ı hatırlar ve rüyayı ona yorumlatırlar. Yusuf AS rüyayı yorumlar ve 14 sene boyunca benim yapacağım iş bu rüyanın yorumuna göre olacak der. Burada Yusuf AS’ın tanımadığı bir melik bir rüya görüyor ve Yusuf AS gibi büyük bir pygamber bu rüyaya bakıp 14 sene boyunca nea işle meşgul olacağını planlıyor ve 14 sene o başka birinin gördüğü rüyanın yorumuna göre amel ediyor. İlmi ledün yoluyla Allah kendisine bu şekilde yol gösteriyor. Bu büyük bir ilimdir. Sıradan tanımadığı bir insan rüya anlatınca bir peygamber 14 senelik hayatını o rüyaya göre yaşıyor. Bu ilmi ledünün ne kadar erişilmez olduğuna en büyük delildir.

Evliyaların yolunda sofilere ilmi ledün yolları açılır bunun nedeni şeyhimiz Seyyid Muhammed Efendi hazretlerinin açıkladığı gibi Muhammedi nurun pirimiz Abdülkadir Geylani hazretlerine ve sonra bu yolda gönül yoluyla zincirin halkası gibi sofilere geçmesidir, bu hep hak marifetinden oluyor. Hak marifeti en kamil şekilde habibi ve resulu Muhammed’te tecelli eder. Sonra bu tecelli nuru peygamberlere ve velilere ondan geçer. Veliler de marifet nurlarına göre ilmi ledün tecellisine mazhar olurlar. Güneş kış mevsiminde görünse de fazla ısıtmaz ve çiçekler açmaz. Bahar gelince hem ısı ve hem de ışık artar. Bunun nedeni dünya Güneşe yaklaşır. Bunun gibi insanın manevi dünyası Hakka yaklaşınca Hak nurunun tesiri artar. Bundan dolayı ilmi ledün çiçekleri Hakkın hediyesi, sevgisinin lutfu olarak açarlar. Bu çiçekler çeşit çeşit ve renk renk açar ve Hakkın sevgisini temsil ederler.

Tasavvuf yolu Hakka yakınlaşma ve Hakka kendini sevdirme yoludur. Sevgi esas alınır. Mevlana’nın deyimiyle geçer akçesi ve pazarının geçerli parası sevgidir, aşktır. Başka paraya bu pazarda değer vermezler. Sofilerin pazarında alışveriş muhabbet ile olur. Bu yolun esası teslimiyet ve muhabbet olup başka şeye bakılmaz. İlmi ledün de bu sevgi ile mest olanların sevgilerinin Hakka yakınlaştırması ile Haktan sevgili kullarına bir nişan ve hediye olarak gelir. Ayrıca bununla Hak sevgili kullarına kendini daha da sevdirir.

Bu yazıyı yazıp hemen Muhammediye.net sitemize yüklemek için siteye geldiğimde Şura Suresi 51.ci ayeti sitemizde karşıma çıktı, Cenabı Allah’ın ilmi ledün konusundaki bu ayeti kerimesi bu şekilde tam da bu konuda bir yazı yazmışken sitemizde karşıma çıkınca o ayeti kerimeyi de ekleyim hem de ilmi ledünün nasıl olaylara göre geldiğine de örnek olarak bu olayı da yazıya ekleyim dedim, işte o ayeti kerime:

Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki O çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şura, 51

Schreibe einen Kommentar