Şernubiyye (Desukiyye) Tarikatından Gelen Şeceresi

1. Şeyh Seyyid Burhaneddin İbrahim bin Abdülaziz ed-Desukî
(Desukiyye Tarikatı Piri) H. 676 M. 1277
2. Kardeşi Şeyh Musa bin Ebu’l-Mecd
ed-Desukî [İskenderiye] H. 739 M. 1339
3. Oğlu Şeyh Muhammed
4. Şeyh Ebu’l-Mekârim Celaleddin
5. Şeyh Muhammed
6. Şeyh Muhammed Deyrunî
7. Şeyh Muhammed el-Gazâlî
8. Şeyh Muhammed bin Abdusselam el-Mağribî
9. Şeyh Hafız Abdurrahman Celaleddin es-Suyutî
(Suyutiyye Tarikatı Piri) H. 911 M. 1506
10. Şeyh Celaleddin Ahmed bin Hayreddin Muhammed
bin Ebu’l-Hayr Muhammed el-Kürkî
11. Şeyh Bedreddin Muhammed eş-Şahavî
(Şehâviyye Tarikatı Piri)
12. Şeyh Seyyid Şihabeddin Ebü’l-Abbas
Ahmed el-Malikî el-Burhanî (Antalya)
(Şernubiyye Tarikatı Piri) H. 994 M. 1585
13. Şeyh Seyyid Ali
14. Şeyh Seyyid Osman
15. Şeyh Seyyid Ahmed
16. Şeyh Seyyid Ali
17. Şeyh Seyyid Ahmed
18. Şeyh SeyyidOsman
19. Şeyh Seyyid Ahmed
20. Şeyh Seyyid Osman
21. Şeyh Seyyid Ahmed
22. Şeyh Seyyid Mahmud
23. Şeyh Seyyid Hocazâde Osman Efendi (Kayseri) H.1392 M.1972
24. Oğlu Şeyh Seyyid Muhammed Hoca Efendi el-Kadirî

Schreibe einen Kommentar