Cezuliye Tarikatından gelen Şeceresi


1. Şeyh Seyyid Muhammed bin Muhammed el-Cezulî [Marakeş]
(Cezuliyye Kolu Piri ve Delailu’l-Hayrat Müellifi) H. 890 M. 1485

2. Şeyh Seyyid Abdülaziz Tiba’
3. Şeyh Seyyid Ahmed bin Musa es-Semlâlî
4. Şeyh Seyyid Ahmed bin Ebu’l-Abbas et-Tamagî
5. Şeyh Seyyid Abdülkadir el-Fasi
6. Şeyh Seyyid Ahmed el-Makarrî
7. Şeyh Seyyid Ahmed bin el-Hacı
8. Şeyh Seyyid Muhammed bin Ahmed bin Ahmed el-Müsnî
9. Şeyh Seyyid Muhammed bin Seyyid Ahmed el-Hadorî
10. Şeyh Ali ibn-i Yusuf el-Harirî el-Medenî
11. Şeyh Seyyid Ahmed ibn-i Merhum Seyyid Allame Rıdvan (Medine)
12. Şeyh Seyyid Hocazade Mahmud Usta Efendi [Kızılviran] H.1349 M.1931
13. Oğlu Şeyh Seyyid Usta Hocazade Osman Usta Efendi [Kızılören] H. 1392 M.1972
14. Oğlu Seyyid Muhammed Hoca Efendi
Bakınız Eserimize:
Geçmişten Günümüze Tarikatlar ve Silsileleri
Şeyh Seyyid Mahmud Usta Efendi
http://www.ustakitap.com

Schreibe einen Kommentar