Tarikat nedir?

Tasavvuf  Peygamber (sav) Efendimizin zahirî ve batinî güzelliklerinden ümmetine kalan mirastır.

Allahrasulü şöyle buyuruyor:

“Peygamberler ne dirnar ne de dirhem miras bırakırlar fakat onların mirası ilimdir.”

“Alimler peygamberlerin varisçileridirler.”

“Birbabanın çocuğuna bırakacağı en güzel miras güzel ahlaktır.”

Tasavvuf diğer İslam ilimlerinde olduğu gibi öne sistematik bir hale gelmiş sonra ise kurumsallaşmıştır. Tarikatlar tasavvufun krumsallaşaraka sistematik bir şekilde toplumla lişkiye girmesidir.

Tarikatlar; insanların, göründüğünde Allah’ı hatırlatan, yaşantısıyla peygamberin yolunu sürdüren bir mürş

İd-i kâmil etrafına birleşerek hayatlarını şekillendirme çabasıdır.

Tarikatların ilk ortaya çıkışı tâbiûn ve tebe-i tâbiûn tdevrine rastlar. Bu devirden sonra tasavvuf, tarikatlar aracılığı ile daah belirgin şekiller ve davranışlar bütün haline gelmişitr. Tarikatlar ortaya çıktıkları günden itibaren İslam coğrafyasında hızla yayılmışlar, ılımlı ve sevgiyi öne çıkaran anlayışı nedeniyle de İslam’ın yayılmasında önemli görevler üstlenmişlerdir.

İslam toplumlarınca büyük bir hüsn-ü kabul ile karşılanan belli başlı tarikatlar şunlardır.

Kâdiriyye, Mevleviyye, Nakşibendiyye, Ebheriyye, Rufâiyye Tayfuriyye, Şâzeliyye, Sühreverdiyye, Sa’diyye, Melâmiyye Mdyenyy, halveiyy, emsiyy, Cemâliyye, Ahmediyye, Rûşeniyy, Edhemiyye, Desûkiyye, Çiştiyye, Cüneydiyye, Celvetiyye, Bayramiyye, Bedeviyye…vd.

Schreibe einen Kommentar