Velilerin Yolu

Velilerin yolu, Hak dostlarının yolu veya tasavvuf yolu veya tarikat yolu Sübhan ve Hak olan Allah ZülCelal-VelKemal’in en sevdiklerinin ve yakınlarının yolu olup hem bu dünyada hem ahirette Allah’ın ihsanına ve yardımına erenlerin, yakın olanların yolu. Bunda bugüne kadar şüphe olmamıştır ve haşir gününe kadar da kim şüpheye düşerse o kimsenin o şüphesi kendi sapıklığından dolayı Hak tarafından uzaklaştırılmasındandır.  Her kim ki tereddüd ve şüphe ile velilerin yoluna baksa o baktıkça tereddüd ve şüphesi artar.  Bu böyledir zira bu yol saf ve temiz olandan başkalarına haramdır.  Her kime velilerin yolu haram ve yasak ise o kimse velilerin yoluna şüphe ile bakar. 

Zannediliyor ki eskiden evliyalar varmiş, dervişler varmış, bunlar kitaplardan okunuyor.  Bu gibi zan ve şüpheler ham ve nasipsizlerin kendi kuruntularıdır.  Velilerin yolu asla zayıflama göstermez.  Ama insanlardan az kimse Hak yola meyleder, ekserisi velilerin yoluna girmez o zaman azalma olur ama asla ve asla zayıflama olmaz.  Gönlü hased ve kibir dolu olanlar buraya kadar okuduklarını unutup bu yazımı okumayı bıraksınlar hemen çünkü yarasaya Güneş sohbeti fayda vermez.  Hiçbir yarasa Güneş sohbeti dinleyip pervane olmaya karar vermez.  Yarasa olmanın alameti hased ve kibirdir. Hak nuru onlardan kaçar, onlar Hak nurundan kaçarlar.  Hased ve kibir dolu ham olanlar velilerin yolunu yok sanarlar veya bu devirde bitti sanarlar veya kendi yollarını daha ileri ilan etme sapıklığına kadar varırlar.  Her kim yolumuz tasavvuf değil ama velilerden daha iyi bir yoldayız derse, kendini velilerden daha iyi bir yol bulmuş olarak görüyorsa olsa olsa Bayezıd Bıstamı hazretlerinin dediği  kibir ve hased hastalığı ile şeyh ve pire gerek duymayıp kendi nefsini pir ilan etmiştir ve şeyhi şeytandır deyimi bu haliyle ona hak olur.  Zira nefsin kibir ve hased ile sevgi ve hayranlık duyulması gereken sevgili velileri, hak dostlarını hiç vicdan azabı çekmeden küçümsemesi inanılmaz bir zulumdür. Kıyamete kadar kim velilerin yolunu küçümseyip biz daha iyi bir yol bulduk derse Allah onlara cevap olarak yeter.

Yetmez mi hiç, Allah o velileri o derece sevip onlara o dereceler lutfetmiş, Allah için zaman ve mekan yoktur.  Allah bir zaman birini çok sevmiş olsa ve o kimse vefat etse ve asırlar geçse Allah için bir sorun olmaz, çünkü Allah asla unutmaz ve Allah için zaman ve mekan asla yoktur.  Allah Muhammed’i SAS eskiden ne kadar seviyorsa bugün de aynı derecede sever.  Zaten bu veliler bugün Allah ZulCelal’e daha yakın haldeler.

Sevgili pirimiz Abdulkadir Geylani bugün Allah’ın huzurunda.  Diğer veliler hepsi ordalar.  Allah için zaman ve mekan olmadığı gibi, bu dünya ve gayb alemi ayrımı da yok.  Aynı anda hem gelmiş geçmiş insanların ruhları hem de hayattakiler hep Allah’ın huzurundalar.  Bu huzurunda olan geçmiş veliler bugün hala Allah ZülCelal için aynı derecede sevgilidirler.  Allah çok vefalıdır.  Asla sevdiklerini terk etmez.  Bu halde, veliler orda dururken birden Allah asla onları terk etmez.

Tabi o veliler gibi gayb gözleri olmayanlar, gönülleri Haktan ve dostlarından uzak olup kibir ve hased dolu olanlar kendilerini aldatıp bugün artık velilerin mazi olduğunu sanabilirler.  Kör göremez.  Bugün de aynı eski veliler gibi gaybda o velileri müşahede eden veliler vardır.  Bu Hak yakınlıgından olur.  Onlar hakkı görürler.  Bakarlar ve Hak dostlarını görürler.  Bakarlar ki Allah ZülCelal hiçbirşeyi değiştirmemiş.  Velilerin yolu hala aynı.  İşte bu gören göze sahip olanlar zaten bilirler.  Velilerin yolu en sağlam yol olup asla zarar görmez.  Başka yolların hepsi sonunda dönüp dolaşıp velilerin önünde diz çökerler.  Sevgili pirimiz Gavsul Azam hazretlerinin önünde kıyamete kadar her yol ve hareket ve her cemaat ve hizmet boyun eğer.  Eğmeyen ise boynuna Gavsul Azam hazretlerinin ayak basmasına boynunu dik tutarak engel olacak sanmasın.  Eğilmeyen boyna yukardan basmak mümkün olmadığından yukardan inen ayak kafaya iner.  Gavsul Azam hazretlerinin ayağı kıyamete kadar boyun eğenlerin boynunda olup eğmeyenlerin ise kafasındadır.

Schreibe einen Kommentar