Hak Yolun Teorisi

Dünayada iki şey var. İş ve hal. İşler çeşit çeşit. Kimi iş iyi kimi iş kötü. Kimi iş kolay kimi iş zor. Kimi iş hayırlı kimisi ise hayırsız. İşlerin nereye varacağını ancak gaybı bilen ve herşeyi bir kitapta toplamış olan Allah hakkı ile bilir. Genelde iyi iş yapan iyi bir karşılık bulmayı umabilir. İş meselesi böyle. Hal ise iş veya hareket veya tavır veya hizmet değil. Gerçi işler ve hizmetler hale hizmetçi olmuş ama 25 sene çölde gezenin hali herkesi geçmiş. O yüzden hal olarak Hakka yakınlık tam olarak Hakkın ihsanıdır ve diledigine verir. Dilediğine verdiğine göre kimi diler acaba… Sevdiğini diler…. Demek dilediğine veriyor ve bu diledikleri de sevdikleri oluyor. Peki sevdiği nasıl olunacak… Kim Allah’a gönül vermişşe o kimse Allah’ın sevdiğidir. Allah’ı sevmeyen sevildiği kuruntusuna kapılmasın. Allah aşkı ile yanmayan ham gönüller Allah’ın sevdikleri falan olamazlar. Boşuna yeryüzünde gezip dolanıp kibirlenmesinler. Allah aşkı ile yanan bir gönlü olmayan Müslüman oldugunu saklasa yeri var. Allah aşkı ile yanmayan biri Müslümanım demeye utanmalı. Bu nasıl Müslümanlık ki bu nasıl sevgi ki yakmıyor etmiyor, bu olsa olsa sahtedir demeli ve utanmalı halinden. Yakmayan aşk, aşk falan değildir. Aşkı olmayanın Allah sevgisi ise münasebetsizlik ve terbiyesizlikten ibaret. Ne demek Allah’ı seviyorum ama aşk falan değil o kadar çok sevmiyorum, gece gündüz Allah diye sayıklayacak kadar çok sevmiyorum, daha az seviyorum demekten büyük terbiyesizlik ve alçaklık asla yok. Kimde Allah aşkı yoksa o insan olarak büyük terbiyesizlik ve alçaklık üzere. Edepten zerre koklayan gece gündüz Allah der. Edebin elif veya a harfi ise aşktır. Bundan yoksun olan derhal bir mürşidi kamil bulup edep ilmi okumalı. İnsan kendi gönlünde Allah’a varabilmeli. İnsanı insan yapan asıl şey Allah’a giden yola girmesi. Bu yol nasıl bir yol. Bu manevi yol afalt yol degil. Bu yol aynı uzayda gezegenlerin ve yıldızların yolu gibi. Guneş’te Ay’da bir yol üzereler. Belli bir yolu katederler. Bu yol da asfalt bir yol değil. Onların yolunun nedenini Newton çekim kuvveti olarak teori ederken Einstein uzayda kıvrılma veya bükülme olmasına bağlanmış. Bu teorilerle açıklanmaya çalışılan şey bunların birer yörüngelerinin olduğu ve o yolda gittikleri. Hak yol da bunun gibi bir yol, bir yörünge. Hak yolun teorisini ise Mevlana gibi veliler yapmışlar. Nedir bu yol… Çekim kuvveti yok, uzayda deformasyon yok o zaman Hak dostları oraya nasıl bir yolla varıyorlari varmalarının nedeni nedir denince Mevlana aşk yoludur demiş. Nasıl ki bu çekim veya uzay deformasyonu olmasa bu Güneş sistemi düzenini kaybeder, yollarını kaybederler, aşk olmadan Hak yolda gidilmez. Aşk bu yolun kendisi. İnsanın içinde sırlı bir yol var, bu yolun teorisi yani çekim kuvveti aşk. Aşktan başka herşey ise içte değil dışta. Ancak aşk insanı kendi iç derinligindeki yokluğun otesindeki sonsuz varlığa çeker. Bundan başka herşey ise tersine dıştaki varlığın ötesindeki serap olan yokluga sürükler. Hal bu olmalı ki yolculuk tam olsun. İnsanın yörüngesi Allah aşkıdır. Hak yolun yörüngesinin tanımı bu. Allah aşkından yoksun bir insan yörüngesini kaybetmiştir.

Schreibe einen Kommentar