Ebheriyye Tarikati


Hacı Bayramı Veli Hz.leri de Hz.Ebu Bekir´in (ra) neslinden olan Akşemsettin´i (Fatih in hocasını) yetiştirdi.
Somuncu Baba ayrıca Peygamberimiz (sav) Efendimizin neslinden olan Emir Sultan (ks) Hz.nin eksiklerini tamamladı.

Bursa´da Yıldırım Beyazit Han, yaptırmış olduğu Ulu Camii`nin açılışı için Emir Sultan Hz.lerini davet eder, fakat Emir Sultan Hz.leri „Somuncu Baba varken ben bu açılışı yapmam“ der.
Padişah Yıldırım Beyazit Han Somuncu Baba yı davet eder, davet kabul görüp açılış yapılır.
Somuncu Baba tarafından irad edilen hutbe Fatiha Suresine yedi kez yorum getirilir.
Daha sonra Camii çıkışında her üç kapıdan da çikanlar birleştiklerinde hepsi de Somuncu Babayı görüp onun elini öptüklerini söylerler.
Bu olay üzerine Somuncu Baba`nın evliyyullah olduğunu anlayan Şemsi Fenari onu ziyaret eder ve himmet ister.Ziyaret karşılığı olarakta kendisine himmet edilir.
(Fatiha Suresinin Şemsi Fenari tarafından yazılan yedi ciltlik tevsiri asırlarca kaynak kitap olarak okunur )
Sırrı ifsa olan Somuncu Baba büyük şöhrete kavuşur, ama Şöhret afetir hadisine uyarak Bursa dan ayrılır.
Oradan Aksaray a gittiği söylenirse de üç yerde mezarı olduğu söylenmektedir.

Akşemsettin Hz.leri ayrıca Kayseri`de Sih Camii avlusunda türbesi bulunan İbrahim Sarafüyu (İbrahimbin Hüseyin Sarafu Tennuri ) Hz.lerini yetiştirdi.
İbrahim Tennuri Melami tarikatının mürşitlerindendir.

Daha Halveti ve Celveti kollarinin birleşmesiyle oluşan Ebheriye kolu Çorakcı Zade Hacı Hüseyin Aksakal (ks) da birleşir.

18. yaşında sohbet vermeye başlıyan Hacı Hüseyin Efendi ìn manzum İlmihali, Hac Menasıkı, Diş Risalesi ve keckül (sohbet) gibi esrleri vardır.

Kayseri İmam Hatip lisesinin yapılışında büyük katkısı olan Hacı Hüseyin Efendinin, Cumhuriyet döneminde sohbetleri yasaklanınca evinde talebe yetiştirmeye başlar.

Bunlar arasında Seyyid Muhammed efendi`de vardır.

Talebelerine İlmü,Aruz,Fıkıh ve eperye (Kadiri tarikatının iç yüzü) dersleri veren Hacı Hüseyin Efendi 1952 de dünyasını değiştirir.

Kabiri şimdiki 2 Meslek Lisesinin olduğu yerdedir.

Nakşi tarikatının mürşitliği Demirci Osman Efendiye, Kadiri Tarikatı Ebheriye kolu olarak Seyyid Muhammed Efendiye geçer.

Schreibe einen Kommentar