İnsanlığın Hali

Hak ve hakikatın batılı parçalayıp yeşermesi engellenebilir şey değil. Canın bedeni parçalayıp uçup gitmesi mukadderdir, beden istediği kadar bağ olsun. Güneş’in doğması engellenemez. Bahar vakti gelince sümbül başkaldırıp toprağı parçalar çıkar. Gül vakti gelince dalını parçalayıp çıkar açar. Toprak ve dal onlara hizmetkar olurlar ancak. İster geçmiş zaman olsun ister ahirzaman olsun Cenabı Hak için bişey fark etmez. Nuh AS zamanında tufan kötüleri silip süpürmüş, bu ahirzmanda deniyor daha çok günah var, bunların kökünün kazınması önceden vaadedilmiş, hem de ne kazınma, kıyamet ahirzaman insanlarının Nuh tufanı. Bu sefer gemi falan da yok, Nuh ta yok. Allah değişmez, ve zayıflamaz. Nuh AS zamanındaki tokadın sonsuz büyüklükte bir dalgasını hazırlıyor, kıyamete kadar geçecek süre sadece tokadı atmak için elin geri doğru gerilmesinden ibaret. İnsanlık sanıyor ki gidişat onların iyiliğine. Biri yumruk atmak için elini geri doğru çekip dursa buna gülen aptal değil de nedir. Kıyamet alametleri sadece Allah’in kudret elinin çok kuvvetli bir tokat atmak için gerilirken çıkardığı hafif rüzgardan ibaret, çok hızlı ve sert bir tokat yolda. Ahmak insanlar zannediyorlar ki Allah’ın elinden kurtuldular. Sonları çok yaklaşti, işleri bitti. Aziz ve Celil olan Allah kudreti ve kahredici sıfatları ile insanlığı tepelemekten geri duracak değildir. Kötüleri büyük ve kötü bir akıbet bekliyor. Sanmasınlar ki bu akıbet sadece ahirette olacak, bu kötü akıbet onları çok yakında dünyada çok şiddetli bir şekilde yakalayacaktir, iyiler ise kurtuluşa ereceklerdir. Allah’in şanına layık olan budur. Kasap tarafına doğru yolda yürüyen hayvanlar ekin tarlalarını gördükleri ve geçerken birer yudum yedikleri için neşe içinde hopluyorlar. Çiftçi bizi ekin tarlasının ortasından geçiriyor deyip sevinçle oynaşıyorlar. Allah’tan gafil olanların hali bu. Onlar hayvanlar gibi yiyip eğleniyorlar denmesi bundan. Onların hayvanlar gibi kesileceklerini söylemek için. Kuran bunu haber veriyor. Onlara büyük bir kıyım ve kesilme var. Kaza ve bela, ve her türlü acı ve işkence onları bekliyor. Hayvanlardan aşağı olmaları da bu nedenle. Çünkü, hayvan kasapta bir kere boğazı kesiliyor ve belli bir süre kan kaybederken can çekiyor. Bunlar ise kesildikçe kesilecekler ve can çektikçe can çekecekler. Bu yüzden Cennetlikler için artık size ölmek yok deniyor. Öbürleri ise develer gibi Cehennem tarafına sürülünce kasap bıçakları onlara en küçük işkence gibi gelecek. Hayvandan aşağı olmaları akıbetlerinin hayvandan milyon defa berbat olduğundandır. Cehennem kasapları ve cellatları onları parça parça kesecekler ve işleri hep kasapta boğazı kesilmiş hayvanlar gibi can çekişmek olacak. Sonra da denecek ki, bugün size bir kere ölmek yok, sonsuz olum var. Aziz ve Celil olan Allah’in Celal kılıcı ta kainatın öbür köşelerinde sallanmakta olup, İsrafil’in saldır ve hücum et borusu çalmasıyla kılıcın kesmedik can kalmaması yakın. Allah can acılarından ve can çekişmelerden sadece kendi sevdiklerini korur. Gerisi Celal Kılıcı önünde can çekmeye başlayınca dünyada bıçak ve kılıç keşmeleri oyuncak gibi gelecektir onlara, çünkü bu kesme can kesmesidir, bu kesme çok yakından kesme, bedenin kesilmesi ile canda acı hissedilir, ama can doğrudan kesilince acısını tarfı mümkün olmaz. En son Azrail kendi canını alır ve can çekişmesinin çığlıkları kaniatı sarsar denmiş kıyamet için. Allah’ı hafife alanların canları büyük hüsranda. Ancak ahmaklar korkmaz. Aklı başında olan ise dünyadan falan kesilir, hayvan yolda oyun ve eğlence ile körpe yeşillikleri yiyor ama bıçağı gören biri tatlı ve zevkli şeyleri saman gibi görür o can korkusu halinde. Boğazına iyice bilenmiş bir bıçak dayanan biri tatlıdan tad alabilir mi? Can boğazına heran bıçaklar dayalı olana zevk ve eğlence nasıl mümkün olsun. Bütün insanların can boğazlarında birer bıçak dayalı, heran şah damarını kesmek üzre, biz şah damarından daha yakınız denmesi bu Celal bıçağının kesmeye çok yakın olmasını haber veriyor.

Schreibe einen Kommentar