Naksibendiyye Tarikatı (Halidiyye Kolu)

 Medresede ilim tahsil yaparken askere alınan ve Avusturya cepehesine gönderilen, oradan Filistin ordusuna tayin edilen seyyid Osman Efendi Filistin’de İngilizlerle harbe girer.

Cepehede Halidi Bağdadi´nin müridlerinden seyyid Abdullah ile tanışır ve ondan el hayri alir.

Nakşi tarikatının Halidi oluşturan bu kol Ali Gülam Hz. lerinden gelmektedir.

Daha sonra ingilizlere esir düşen Seyyid Osman efendi diğer esirler gibi zehirli su ile doldurulan Havuza atılır, ama Allah´ü Teala´nın izni ile kurtulur.

Memleketine döner Kızılörende imamlık yaparken dünyasını değişir.

Mürşitlik, oğlu Seyyid Muhammed Efendiye geçer.

Şah-ı Nakşibendi Hz.den bir Siir

Şah Abdülkadir,

Arşın, Kürsi’nin, Kalem’in ayı hem güneşi,

En büyük nurdan bir kalb nuru Şah Abdülkadir.

Schreibe einen Kommentar