Mevleviyye Tarikatı

 Kayseri kuruluşundan beri günümüze kadar çok sayıda veliye ev sahipliği yapmıştır.Allah Teala´dan dileğimiz kiyamete kadar da devam etmesidir.
Bu velilerden birisi de Seyyid Burhanettin (ks) Hz.leridir.Mevlevi tarikatının kurucusu olmuştur.
Bu tarikat Seyyid Burhanettin (ks) Hz.leri ile başlamış ve Mevlane Celalettin Rumi (ks) Hz.leri ile devam etmiş; ancak Hz. Mevlane bu tarikata sadece raksı ilave etmiş; diğer bütün ilimleri Seyyid Burhanettin (ks) öğrenmiştir.

Bu kol Bediüzzaman Said Nursi (ks) Hz.lerine kadar gelmiştir.
Rusya ya esir düşen Said Nursi (ks) Hz.leri esaretten kurtulup İstanbula geldikten sonra Celebi dergahından uzun süre ders almıştır

Saidi Nursi de Bitlisli Mehmet Emin Efendiden gelen Nakşi Kolu,kuddusi lakabı ile anılan aslen Buhara Türkmenlerinden olan Ahmet Kuddusi (ks) Hz. lerinden Kadiri dersi ve Hz. Mevlana dan gelen Mevlevi kolu olmak üzere üç kol birleşmiştir.

Ve aynı zamanda üveysidir. Bediüzzaman Saidi Nursi (ks) leri.

Yönetimlerin islama karşı davranışlarına muhalefet ettiğinden Ankara İsparta vs.Ağır Ceza Mahkemelerinde müteaddit defalar yargılanıp Türkiye nin ceşitli illerine sürgün edilerek hayatını sürdürdüğü halde zikir ve tebliği hiç bir zaman ihmal etmemiştir.
Islamdan tavüz vermesini hayatı ile ödeyip şehadet şerbetini içen Şeyh Said in yeğeni ve halifesi Şıh Melik, Kayseriye sürgün edilir.

Kayseri´ye geldiğin de 17 yaşındadır. Burada Seyyid Muhammd Efendi ile tanışır ve 1948 de Isparta ya Bediüzzaman Saidi Nursi-Hz.lerinin dergahında 7 (yedi) ay birlikte ders alırlar ve Saidi Nursinin İstanbula sürgün edilmesiyle tekrar Kayseriye dönerler.

Seyyid Muhammed Efendi, Said Nursi Hz. leri ile müteadit defalar görüşür.

14 Mart 1960 tarihinde vefat eden Bediüzzaman Saidi Nursi Hz. lerinden Kadiri-ve mevlevi kollarının Mürşitliği Seyyid Muhammed Efendiye geçer.

Bediüzzaman Said Nursi (ks) vefat Urfa da Halil İbrahim Camii avlusuna defedildiği halde 27.05.1960 ihtilalinde mezarından çıkartılarak bilinmeyen bir yere götürülür.

Schreibe einen Kommentar