Tarikatı Kadiriyye Muhammediyye Kolu

  Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimizden sonra Hz. Ali (k.v.) ile devam eden Mevlevi Tarikatının Mürşidi Hz. Mevlana’nın, Rufevi tarikatının piri Ahmet Rufai (ks) hazretlerinin, Nakşi Tarikatının Piri Şahı Nahşibend (ks) hazretlerinin, mürşidimiz Gavsul Azam Abdulkadir Geylani (ks)’den Kadiri adını alan tarikatın koludur.
Muhammediyekolu, Ebheriye, Halidi (Nakşi Tarikatından gelen kol) Mevlevi, olmak üzere birleşen bir koldur.
Mürşidi İstanbul’da ikamet eden Seyyid Muhammed (ks): 1928’de Kayseri’de dünyaya geldi. 5 yaşında ilim tahsiline başlayıp başta babasından olmak üzere birçok ulemadan zahiri ilimleri tahsil etti. Ayrıca batını ilimlerde tahsil eden Seyyid Muhammed efendi babası Seyyid Osman efendi’den Kadiri ve Halidi tarikatlarının, Çorakcı Hacı Hüseyin efendi’den Epheriye tarikatının ve Said Nursi hazretlerinden Mevleviye tarikatının icazetini aldı.
Fahri kainat Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizden sonra birinci imam Hz. Ali (kv) ile ayrılan ve imam Hüseyin (ra) İmam Hz. Zeynal Abidin (ra) İmam Muhammed Bakir (ra) la devam etmiş ve imam Hz. Caferi Sadık’ta (ra) Nakşi tarikatı ile birleştiği için Derya haline gelmiştir. İmam Caferi sadıkin (ra) Annesi ve İmam Hz. Muhammed Bakir`in eşi Ferva (ra) Hz. Ebu Bekir in (ra) torunun kızıdır. O nedenle de iki kol imam Hz. Caferi Sadıkta birleşmiştir.
           İmam Hz. Musa Kazım (ra) ile devam eden ve Pirimiz Abdülkadir Geylani (ks) Hazretlerinde genişleyen ve adını da ondan alan Kadiri Tarikati Seyyid Muhammed (ks) de ; Muhammediye, Ebhriye, Mevlevi ve Nakşi (bu koldan Halidi) olmak üzere dört kolun birleşmesiyle tekrar Derya haline gelmiştir. Burada asıl olan Muhammediye Koludur. Diğer Kollarla sonradan birleşmiştir.

          Babası Hz. Hasan (ra) in Annesi Hz. Hüseyin (ra) neslinden olan Gavsul Azam Abdulkadir Geylani (ks) kurmuş olup adnı da ondan almıştır. İmami Rabani (ks) tarafından ikibininci yılın yenileyicisi olduğu söylenen Abdülkadir Geylani (ks) dünyaya gelmeden önce Bağdat Alimleri tarafından geleceği Müjdelenmiş, onun ayaklarının bütün evliyanın omuzları üzerinde olacağı işaretle haber verilmiştir. Vazifesinin Kıyamete kadar devam edeceğini işaretle kendisi şöyle buyurur:

„ÖNCEKİ GÜNEŞLERİN HEPSİ BATTI VE GİTTİ, BİZİM GÜNEŞİMİZSE BATMIYACAK EBEDİ“.

Schreibe einen Kommentar