Bilinmesi Gereken Dualar

 

1 – SEYYİDU’L İSTİĞFAR DUASI

“Ya Allah (CC)! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın ve ben Senin kulunum. Ve ben iman ve ubudiyyetimde gücüm yettiği kadar Senin ahd ü misakın üzereyim. Ya Rabbi (CC)! Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım: Ve Senin bana inam ve ihsan etdiğin nimetleri ikrar ve itiraf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve itiraf ederim. Ya Rabbi (CC)! Sen beni afv ü mağfiret eyle. Zira Senden başkası günahları afv ü mağfiret edemez.”(Buhari,Daevat 1)

Bir kimse bu Seyyidül-istiğfarı ihlas ve yakin itikadıyle gündüz okur da o günde akşam olmadan evvel vefat ederse o kimse ehl-i cennettendir. Ve eğer bu duayı yakin itikadiyle gece okur da sabah olmazdan evvel vefat ederse yine ehl-i cennettendir.” Yani cennete ilk girecekler ile cehennemi görmeksizin ol kimse cennete dahil olur, demektir.

Bu duanın hulasa-i meali: “Ya Rabb (CC)! Ben cürm ü kusurlarımı itiraf eylerim, tevbe ve istiğfar ederim, nimetlerinin şükründen acizim, beni afv ü mağfiret eyle”, demektir.

2 – SIKINTI HALİNDE OKUNMASI GEREKEN ZİKİR VE DUALAR

Sıkıntıya düçar olan bir kardeşimiz günde 700 defa “Estağfirullah el-Azim“ diyerek istiğfar zikrine devam ederse bi-iznillah sıkıntılarından halas olur.Ve şu zikirlere de devam eder;

La ilahe illallahulazim-ul halim La ilahe illallahu Rabbu’l-Arş’il Azim

La ilahe illallahu Rabbu’s-semavati ve Rabbu’l-ardi Rabbu’l Arşi’l-Kerim

(Azim ve Halim olan Allah’tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur.Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur.Göklerin,yerin ve Kerim Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur.)

 

http://www.dinimizislam.com/Ekart/dualar/006.jpg

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.

(Allahım, senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim.Gerçekten ben zalimlerden oldum.)

3 – HASTALARA OKUNMASI GEREKEN ZİKİR VE DUALAR

Fatiha suresi okunur ve bir suya üflenerek hasta olan zata içirilir ve 7 defa şu dua okunur;

Es’elullahe’l azim rabbe’l arş’il azim en yeşfiyek.

(Yüce Arş’ın Rabbi, Yüce Allah’tan sana şifa vermesini dilerim.)

4 – HİMMET İÇİN YAPILMASI GEREKEN DUA

İhlas ile şeyhe teslim olunmalı ve daima şu duada bulunulmalıdır;

 

(Allahım bize bu dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver,bizi cehennem azabından koru!)

 

5 – HACET İÇİN YAPILMASI GEREKEN DUA

Bu duaya günde 91 defa devam edilmelidir;

6 – NAZARDAN VE KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNMASI GEREKEN ZİKİR VE DUALAR

lüklerden ve nazardan korunmak isteyen muavizeteyn yani Nas ve Felak surelerini okur.Sabah kalkarken ve akşam yatarken 20 defa Besmele-i Şerife getirir.

7 – TEVBE VE İSTİĞFAR DUALARI

Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illahu vel hayyul kayyumu ve etubu ileyh.

(Hayy ve Kayym olan,O’ndan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah olmayan Yüce Allah’tan bağışlanma diler ve O’na tevbe ederim.)


8 – BEREKET İÇİN OKUNMASI GEREKEN ZİKİR VE DUALAR

Bereket için günde 100 defa “Ya Basıt“ ism-i celili okunur.

9 – SABAH KALKARKEN VE AKŞAM YATARKEN OKUNMASI GEREKEN DUALAR

Sabah kalkarken ve akşam yatarken yedi defa Fatiha Suresi okunur.

10 – HAZRET-İ YUNUS (A.S.)’IN DUASI

 

La ilahe illa ente subhaneke inne küntü minezzalimin ve ente erhamurrahimin.

(Senden başka ilah yoktur,seni tenzih ederim.Şüphesiz ben zalimlerden oldum,sen merhametlilerin en merhametlisisin.)

 

11 – HAZRET-İ İBRAHİM (A.S.)’IN DUASI

Hasbiyallahu ve ni’mel vekil ni’mel mevla ve ni’mennasir ğufraneke rabbena ve ileykel mesiyr.

(Allah bana yeter,o ne güzel vekildir,ne güzel bir veli ve ne güzel bir yardımcıdır.Senden bağışlanmamı dilerim şüphesiz dönüş sanadır.)

12 – HAZRET-İ EYÜP (A.S.)’IN DUASI

 

(Ya Rabbi,beni dert kapladı,sen merhametlilerin en merhametlisisin.)

 

13 – PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN DUASI

 

(Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim.Hamd Allah’adır.Allah’tan başka ilah yoktur.O en büyüktür.)

Peygamberimiz bu dua hakkında şöyle buyurmuştur;

“Bu zikir benim için üzerine güneş doğan herşeyden daha sevgilidir.Bu zikre devam edenlerin günahlaru deniz köpükleri kadar çok olsa bile hepsi bağışlanır.“

(Allah’tan başka ilah yoktur.O birdir ve ortağı yoktur.Mülk ve saltanat ona aittir.Tüm övgüler O’nadır.Şüphesiz O’nun gücü herşeye yeter.)

 

Peygamberimiz bu dua hakkında şöyle buyurmuştur;

“Bir kimse günde yüz defa bu zikri okursa on köleyi hürriyetine kavuşturmuş kadar sevap kazanır ve ona yüz sevap yazılır ve yüz günahı bağışlanır.Bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar ve bu duayı kendisinden daha çok tekrar edenden başka hiç kimse ondan daha değerli bir amel işlemiş olamaz.“

رَبِّ اَِنّىِ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَالرَّاحِمِينَ

Schreibe einen Kommentar