Kadiriyye Tarikatı Şeceresi bir vechi

1. Hazret-i İmam Alî el-Murtazâ
bin Ebî Tâlib (k.v) (Necef) H. 40 M. 661
2. Oğlu İmam Seyyid Ebu Abdullah
Hüseyin (r.a) (Kerbelâ) H. 49 M. 670

3. Oğlu İmam Seyyid Zeynelabidin Alî (Medine) H. 95 M. 713
4. Oğlu İmam Seyyid Muhammed el-Bâkır (Medine) H. 114 M. 733
5. Oğlu İmam Seyyid Ca’fer es-Sâdık (Medine) H. 148 M. 765
6. Oğlu İmam Seyyid Mûsâ el-Kâzım (Bağdat) H. 183 M. 799
7. Oğlu İmam Seyyid Alî er-Rızâ (Meşhed) H. 203 M. 818
8. Şeyh Ebu Mahfuz Maruf el-Kerhî H. 204 M. 820
9. Şeyh Ebu’l-Hasan Sırrı es-Sakatî H. 257 M. 870
10. Şeyh Ebu’l-Kasım Cüneyd bin Muhammed el-Bağdâdî
(Cüneydiyye Tarikatı Piri) H. 297 M. 909
11. Şeyh Ebu Bekir Cafer bin Yunus Şiblî el-Bağdadî H. 334 M. 945
12. Şeyh İzzeddîn Abdülazîz bin Haris et-Temîmî
13. Oğlu Şeyh Ebu’1-Fazl Abdülvâhid
bin Abdilazîz et-Temîmî H. 425 M. 1033
14. Şeyh Ebu’l-Ferec (Ebu’l-Feth) Abdurrahmân
(Muhammed bin Abdullah) et-Tarsûsî H. 447 M. 1055
15. Şeyh Ebu’l-Hasan Alî bin Muhammed
bin Yusuf el-Kırşî el-Hükârî H. 486 M. 1093
16. Şeyh Kâdu’l-Kudât Ebu Said el-Mübârek
bin Ali el-Mahzûmî el-Muharrimî el-Bağdâdî H. 513 M. 1119
17. Şeyh Seyyid Şerif Abdülkâdir el-Geylânî (Bağdat)
(Kadiriyye Tarikatı Piri) H. 561 M. 1166
18. Şeyh Seyyid Muhammed el-Kadirî es-Sincârî (Cizre)
(Muhammediyye Tarikatı Piri) H. 619 M. 1223
Bundan sonra silsile Nesep yoluyla Efendimize kadar intikat etmektedir.Bakınız Altın Silsile

Schreibe einen Kommentar