Şeceresi

ŞEYH SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANI HAZRETLERİNİN BABA TARAFI SOY ŞECERESİ
1 Hz İmamı Ali [Necef] H40 M660
2 Oğlu Seyyıd İmamı Hasan [Medine] H50 M670
3 Oğlu Şerif Hasanül Müsenna (Şeyh Hasan Şazili ceddi)
4 Oğlu Şerif Abdullah Muhid
5 Oğlu Şerıf Musa El Cevni
6 Oğlu Şerif Abdullah Sani
7 Oğlu Şerif Musa Sani
8 Oğlu Şerif Davud

9 Oğlu Şerif Muhammed
10 Oğlu Şerif Yahya
11 Oğlu Şerif Ebu Salih Cengi
12 Oğlu Şerif Abdülkadir Geylani [Bağdat] (Kadriyye Tarikatı Piri) H561 M1165
ŞEYH SEYYID ABDÜLKADİR GEZLANİ HZ.LERİNİN ANNE TARAFI SOY ŞECERESİ
1 Hz İmamı Ali [Necef] H40 M660
2 Oğlu Seyyid İmam ı Hüseyin [Kerbela] H61 M680
3 Oğlu Seyyıd İmam-ı Zeynelabidin [Medine] H94 M712
4 Oğlu Seyyıd İmam-ı Muhammed Bakır [Medine] H113 M731
5 Oğlu Seyyıd İmam-ı Ca’fer-i Sadık [Medine] H148 M765
6 Oğlu Seyyid İmam-ı Musa-i Kazım [Bağdat] H183 M799
7 Oğlu Seyyid İmam-ı Ali Rıza [Meşhed] H203 M818
8 Oğlu Şeyh Seyyıd Ca’fer-i Sani
9 Oğlu Şeyh Seyyid Musa
10 Oğlu Şeyh Seyyid Kemaleddin
11 Oğlu Şeyh Seyyid Abdullah
12 Oğlu Şeyh Seyyid Mahmud
13 Oğlu Şeyh Seyyıd Cemaleddin
14 Oğlu Şeyh Şeyyid Abdullah
15 Kızı Seyyide Fatıma
16 Oğlu Şeyh Seyyid Abdülkadir Geylani [Bağdat] (Kadriyye Tarikatı Piri) H561 M1165

Schreibe einen Kommentar