Orucun Hikmetlerinden

İslâm’ın temel esaslarından birisi de, Ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, erginlik çağına ermiş bulunan akıllı her Müslümana farz olan bir ibadettir.Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerimde:

„Ey iman edenler! Sakınasınız diye sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç, size de farz kılındı“[Bakara,2/183] buyurulmaktadır.

Orucun farz kılınmasında, insanî, ahlâkî, içtimaî, ruhî ve sıhhî pek çok hikmeti vardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.):

„Oruç, kötülüklere ve cehenneme karşı bir kalkan ve bir siperdir“[Fethul Kebir 2/206] buyurmuştur.

 

Schreibe einen Kommentar