Archiv der Kategorie: Silsileyi Şerifler

Kadiriyye Tarikatı Şeceresi bir vechi

1. Hazret-i İmam Alî el-Murtazâ
bin Ebî Tâlib (k.v) (Necef) H. 40 M. 661
2. Oğlu İmam Seyyid Ebu Abdullah
Hüseyin (r.a) (Kerbelâ) H. 49 M. 670

3. Oğlu İmam Seyyid Zeynelabidin Alî (Medine) H. 95 M. 713
4. Oğlu İmam Seyyid Muhammed el-Bâkır (Medine) H. 114 M. 733
5. Oğlu İmam Seyyid Ca’fer es-Sâdık (Medine) H. 148 M. 765
6. Oğlu İmam Seyyid Mûsâ el-Kâzım (Bağdat) H. 183 M. 799
7. Oğlu İmam Seyyid Alî er-Rızâ (Meşhed) H. 203 M. 818
8. Şeyh Ebu Mahfuz Maruf el-Kerhî H. 204 M. 820
9. Şeyh Ebu’l-Hasan Sırrı es-Sakatî H. 257 M. 870
10. Şeyh Ebu’l-Kasım Cüneyd bin Muhammed el-Bağdâdî
(Cüneydiyye Tarikatı Piri) H. 297 M. 909
11. Şeyh Ebu Bekir Cafer bin Yunus Şiblî el-Bağdadî H. 334 M. 945
12. Şeyh İzzeddîn Abdülazîz bin Haris et-Temîmî
13. Oğlu Şeyh Ebu’1-Fazl Abdülvâhid
bin Abdilazîz et-Temîmî H. 425 M. 1033
14. Şeyh Ebu’l-Ferec (Ebu’l-Feth) Abdurrahmân
(Muhammed bin Abdullah) et-Tarsûsî H. 447 M. 1055
15. Şeyh Ebu’l-Hasan Alî bin Muhammed
bin Yusuf el-Kırşî el-Hükârî H. 486 M. 1093
16. Şeyh Kâdu’l-Kudât Ebu Said el-Mübârek
bin Ali el-Mahzûmî el-Muharrimî el-Bağdâdî H. 513 M. 1119
17. Şeyh Seyyid Şerif Abdülkâdir el-Geylânî (Bağdat)
(Kadiriyye Tarikatı Piri) H. 561 M. 1166
18. Şeyh Seyyid Muhammed el-Kadirî es-Sincârî (Cizre)
(Muhammediyye Tarikatı Piri) H. 619 M. 1223
Bundan sonra silsile Nesep yoluyla Efendimize kadar intikat etmektedir.Bakınız Altın Silsile

Kadiriyye Tarikatından gelen diger Şeceresi

 1. Şeyh Seyyid Şerif Abdülkâdir el-Geylânî (Bağdat)
(Kadiriyye Tarikatı Piri) H. 561 M. 1166

2. Oğlu Şeyh Seyyid Taceddin
Abdürrezzak (Bağdat) H. 603 M. 1207
3. Şeyh Şerafettin el-Gıtâl
4. Şeyh Seyyid Abdulvahhab
5. Şeyh Seyyid Bahaeddin
6. Şeyh Şah Ukayl
7. Şeyh Şemseddin es-Sahrâî
8. Şeyh Küday-ı Rahman el-Evvel
9. Şeyh Ebu’l-Hasan Şemseddin Arif
10. Şeyh Şah Küday-ı Rahman es-Sânî
11. Şeyh Şah Fudayl
12. Şeyh Şah Kemal Arif el-Kühtenlî
13. Torunu Şeyh Şah İskender Kühtenlî
14. Şeyh İmam-ı Rabbani Ahmed Farukî Serhendî (Serhand)
(Müceddiyye Tarikatı Piri) H. 1034 M. 1624
15. Oğlu Şeyh Muhammed el-Ma’sum el-Faruki (Serhand)
(Masumiyye Tarikatı Piri) H. 1098 M. 1686
16. Oğlu Şeyh Seyfeddin Arif
17. Şeyh Seyyid Muhamed Nur Bedvânî H. 1135 M. 1722
18. Şeyh Seyyid Mazhar-ı Can-ı Canan (Delhi)
(Mazhariyye Tarikatı Piri) H. 1195 M. 1780
19. Şeyh Şah Abdullah Dehlevî Hindî (Delhi)
(Dehleviyye Tarikatı Piri) H. 1240 M. 1824
20. Mirzâde Şeyh Hafız Ebu Said Muhammed Dehlevî (Delhi)
(Saidiyye Tarikatı Piri) H. 1250 M. 1835
21. Oğlu Şeyh Ahmed Said Dehlevî (Medine)
(Saîdiyye Tarikatı 2. Piri) H. 1278 M. 1861
22. Oğlu Şeyh Abdürreşid Sahib Farukî (Mekke)
(Reşîdiyye Tarikatı Piri) H. 1287 M. 1870
23. Şeyh Seyyid Ahmed H. 1311 M. 1893
24. Şeyh Seyyid Muhammed M. 1341 M. 1922
25. Şeyh Seyyid Abdüsselam M. 1365 M. 1944
26. Şeyh Seyyid Hocazâde Osman Efendi
(Kızılören) H. 1392 M. 1972
27. Oğlu Seyyid Muhammed Hoca Efendi

Nakşibendiyye Tarikatından Gelen Şeceresi

1. Şeyh Hâce Muhammed Bahâeddin Nakşibend (Kasr-ı Ârifân)
(Nakşibendiyye Tarikatı Piri) H. 791 M. 1388
2. Şeyh Hâce Alaeddin Attar el-Buhârî (Buhara-Çağaniyan)
(Attariyye Tarikatı Piri) H. 802 M. 1399

3. Şeyh Yakup Çerhî el-Hisârî (Buhara) H. 847 M. 1443
4. Şeyh Nasıruddin Ubeydullah Ahrar Taşkendî (Semerkant)
(Ahrariyye Tarikatı Piri) H. 895 M. 1489
5. Şeyh Muhammed Zâhid Emkenekî H. 935 M. 1529
6. Yeğeni Şeyh Derviş Muhammed H. 961 M. 1554
7. Oğlu Şeyh Muhammed Hâcegî Semerkandî H. 982 M. 1574
8. Şeyh Muhammed Bâkî Billah Taceddin H. 1015 M. 1606
9. Şeyh İmam-ı Rabbani Ahmed Farukî es-Serhendî
(Müceddidiyye Tarikatı Piri) H. 1034 M. 1624
10. Oğlu Şeyh Muhammed el-Ma’sum el-Farukî (Serhand)
(Masumiyye Tarikatı Piri) H. 1098 M. 1686
11. Oğlu Şeyh Seyfeddin Arif
12. Şeyh Seyyid Muhamed Nur Bedvânî H. 1135 M. 1722
13. Şeyh Seyyid Mazhar-ı Can-ı Canan (Delhi)
(Mazhariyye Tarikatı Piri) H.1195 M. 1780
14. Şeyh Şah Abdullah Dehlevî Hindî (Delhi)
(Dehleviyye Tarikatı Piri) H. 1240 M. 1824
15. Şeyh Ebu’l-Bahâ Ziyâeddin Halid el-Bağdadî el-Osmanî
(Halidiyye Tarikatı Piri) H. 1242 M. 1826
16. Şeyh Seyyid Seyfullah
17. Şeyh Seyyid Abdülkadir
18. Şeyh Seyyid Abdullah (Mısır)
19. Şeyh Seyyid Hocazâde Osman Efendi
(Kızılören) H. 1392 M. 1972

 

 

 

 

 

 

 

Mevleviyye Tarikatından gelen Şeceresi

1. Şeyh Mevlana Celaleddin Rumi (Konya)

(Mevleviyye Tarikatı Piri) H. 672 M. 1273

2. Şeyh Muhammed Hüsameddin Çelebi
3. Şeyh Muhammed Bahaeddin Veled Çelebi H. 712 M. 1312
4. Şeyh Muhammed Celaleddin Arif Çelebi H. 730 M. 1329
5. Şeyh Şemseddin Abid Çelebi H. 739 M. 1338
6. Şeyh Abdülvahid Çelebi
7. Şeyh Muhammed Çelebi
8. Şeyh Emir Alim Çelebi
9. Şeyh Arif Çelebi
10. Şeyh Cemaleddin Çelebi H. 915 M. 1509
11. Şeyh Ferruh Çelebi H. 1000 M. 1591
12. Şeyh Bostan Çelebi H. 1040 M. 1630
13. Şeyh Ebu Bekir Çelebi H. 1048 M. 1638
14. Şeyh Bahaeddin Çelebi
15. Şeyh Arif Çelebi
16. Şeyh Hüseyin Çelebi H. 1071 M. 1660
17. Şeyh Abdülhalim Çelebi H. 1090 M. 1679
18. Şeyh Bostan Çelebi H. 1117 M. 1705
19. Şeyh Sadreddin Çelebi H. 1124 M. 1712
20. Şeyh Muhammed Arif Çelebi H. 1159 M. 1746
21. Şeyh Muhammed Alaeddin Çelebi H. 1192 M. 1778
22. Şeyh Ali Behçet Efendi (İstanbul)
(Behçetiyye Tarikatı Piri) H. 1238 M. 1822
23. Şeyh Seyyid Muhammed Said Efendi
24. Şeyh Seyyid Bahâeddin Efendi
25. Şeyh Seyyid Abdülkâhir Efendi
26. Şeyh Ömer Efendi
27. Şeyh Seyyid Hocazâde Osman Efendi (Kayseri) H.1392 M.1972
28. Oğlu Şeyh Seyyid Muhammed Hoca Efendi el-Kadirî
Muhammediyye Tarikatı’nın Mevleviyye Tarikatı’ndan gelen diger bir Şecereside efendimizin Üstad-ı Said Nursi’den aldığı Mevlevi koludur.

Çiştiyye Tarikatından Gelen Diğer Şeceresi

1. Şeyh Hâce Muînuddin Hasan el-Çiştî el-Ecmirî

(Çiştiyye Tarikatı Piri) H. 633 M. 1236

2. Şeyh Seyyid Hâce Kudbeddin Bahtiyar el-Kâkî
3. Şeyh Feriduddin Mesud Şekergenç H. 664 M. 1266
4. Şeyh Alaeddin Ali bin Ahmed Sabir el-Gülbîrî
(Sabiriyye Tarikatı Piri) H. 690 M. 1291
5. Şeyh Seyyid Şemseddin Türk Pana Pati H. 715 M. 1315
6. Şeyh Seyyid Celaleddin Pana Pati H. 765 M. 1313
7. Şeyh Ebü’l-Abbas Ahmed bin Abdülhak er-Rudavlî el-Çiştî
(Ahmediyye Tarikatı Piri) H. 832 M. 1429
8. Şeyh Seyyid Şah Arif bin Ahmed H. 836 M.1433
9. Şeyh Seyyid Şah Muhammed Arif H. 898 M.1493
10. Şeyh Seyyid Abdulkuddüs H. 932 M.1526
11. Şeyh Seyyid Şah Celaleddin H. 989 M.1582
12. Şeyh Seyyid Şah Nizameddin
13. Şeyh Seyyid Şah Ebu Said H. 1039 M.1629
14. Şeyh Seyyid Şah Muhibbullah H. 1058 M.1648
15. Şeyh Seyyid Şah Muhammed Feyyaz H. 1107 M.1696
16. Şeyh Seyyid Şah Muhammed Hamid
17. Şeyh Seyyid Şah Adudüddin H.1123 M.1711
18. Şeyh Seyyid Şah Abdülhadi H.1190 M.1776
19. Şeyh Seyyid Şah Abdülbari H.1226 M.1811
20. Şeyh Seyyid Şah Abdürrahim H.1227 M.1812
21. Şeyh Seyyid Şah Nur Muhammed H.1259 M.1843
22. Şeyh Seyyid Mevlana Şah Hafız
İmdadullah el-Mekki H.1317 M.1899
23. Şeyh Seyyid Muhammed H.1340 M.1921
24. Şeyh Seyyid Hocazâde Osman Efendi (Kayseri) H.1392 M.1972
25. Oğlu Şeyh Seyyid Muhammed Hoca Efendi el-Kadirî

Çiştiyye Tarikatından Gelen Şeceresi

1. Hazret-i İmam Ali (k.v) (Necef)  H. 40 M. 660
2. Şeyh Hasan Basrî (Basra) H. 110 M. 728

3. Şeyh Abdülvahid bin Zeyd H. 177 M. 793
4. Şeyh Fuday bin İyaz H. 187 M. 802
5. Şeyh İbrahim bin Edhem (Şam)
(Edhemiyye Tarikatı Piri) H. 198 M. 813
6. Şeyh Huzeyfe el-Maraşî (Maraş) H. 272 M. 886
7. Şeyh Ebu Nasr Hubeyretu’l-Basrî el-Muğırî (Basra) H.287 M.900
8. Şeyh Hace Mimşad (Ulüvv) ed-Dineverî (Dinaver) H. 298 M. 910
9. Şeyh Hâce Ebu İshak İbrahim bin Sa’d el-Alevî eş-Şâmî
(Çiştiyye Tarikatı 1. Piri) H. 329 M. 940
10. Şeyh Hâce Ebu Ahmed Abdal el-Çiştî
(Çiştiyye Tarikatı 2. Piri) H. 323 M. 935
11. Şeyh Hâce Ebu Muhammed el-Çiştî H. 331 M. 942
12. Şeyh Hâce Yusuf bin Muhammed
bin Sem’ân el-Çiştî H. 359 M. 970
13. Şeyh Hâce Kudbeddin Mevdûd el-Çiştî H. 521 H. 1127
14. Şeyh Hâce Şerif Zendî el-Çiştî H. 612 M. 1215
15. Şeyh Hâce Osman Harunî el-Çiştî H. 603 M. 1207
16. Şeyh Hâce Muînuddin Hasan es-Sencerî el-Ecmirî (Ecmir)
(Çiştiyye Tarikatı Piri) H. 633 M. 1236
17. Şeyh Seyyid Muhammed el-Kadirî es-Sincârî (Cizre)
(Muhammediyye Tarikatı Piri) H. 619 M. 1223
Bundan sonra silsile Nesep yoluyla Efendimize kadar intikat etmektedir.Bakınız Altın Silsile

Şernubiyye (Desukiyye) Tarikatından Gelen Şeceresi

1. Şeyh Seyyid Burhaneddin İbrahim bin Abdülaziz ed-Desukî
(Desukiyye Tarikatı Piri) H. 676 M. 1277
2. Kardeşi Şeyh Musa bin Ebu’l-Mecd
ed-Desukî [İskenderiye] H. 739 M. 1339
3. Oğlu Şeyh Muhammed
4. Şeyh Ebu’l-Mekârim Celaleddin
5. Şeyh Muhammed
6. Şeyh Muhammed Deyrunî
7. Şeyh Muhammed el-Gazâlî
8. Şeyh Muhammed bin Abdusselam el-Mağribî
9. Şeyh Hafız Abdurrahman Celaleddin es-Suyutî
(Suyutiyye Tarikatı Piri) H. 911 M. 1506
10. Şeyh Celaleddin Ahmed bin Hayreddin Muhammed
bin Ebu’l-Hayr Muhammed el-Kürkî
11. Şeyh Bedreddin Muhammed eş-Şahavî
(Şehâviyye Tarikatı Piri)
12. Şeyh Seyyid Şihabeddin Ebü’l-Abbas
Ahmed el-Malikî el-Burhanî (Antalya)
(Şernubiyye Tarikatı Piri) H. 994 M. 1585
13. Şeyh Seyyid Ali
14. Şeyh Seyyid Osman
15. Şeyh Seyyid Ahmed
16. Şeyh Seyyid Ali
17. Şeyh Seyyid Ahmed
18. Şeyh SeyyidOsman
19. Şeyh Seyyid Ahmed
20. Şeyh Seyyid Osman
21. Şeyh Seyyid Ahmed
22. Şeyh Seyyid Mahmud
23. Şeyh Seyyid Hocazâde Osman Efendi (Kayseri) H.1392 M.1972
24. Oğlu Şeyh Seyyid Muhammed Hoca Efendi el-Kadirî

Cezuliye Tarikatından gelen Şeceresi


1. Şeyh Seyyid Muhammed bin Muhammed el-Cezulî [Marakeş]
(Cezuliyye Kolu Piri ve Delailu’l-Hayrat Müellifi) H. 890 M. 1485

2. Şeyh Seyyid Abdülaziz Tiba’
3. Şeyh Seyyid Ahmed bin Musa es-Semlâlî
4. Şeyh Seyyid Ahmed bin Ebu’l-Abbas et-Tamagî
5. Şeyh Seyyid Abdülkadir el-Fasi
6. Şeyh Seyyid Ahmed el-Makarrî
7. Şeyh Seyyid Ahmed bin el-Hacı
8. Şeyh Seyyid Muhammed bin Ahmed bin Ahmed el-Müsnî
9. Şeyh Seyyid Muhammed bin Seyyid Ahmed el-Hadorî
10. Şeyh Ali ibn-i Yusuf el-Harirî el-Medenî
11. Şeyh Seyyid Ahmed ibn-i Merhum Seyyid Allame Rıdvan (Medine)
12. Şeyh Seyyid Hocazade Mahmud Usta Efendi [Kızılviran] H.1349 M.1931
13. Oğlu Şeyh Seyyid Usta Hocazade Osman Usta Efendi [Kızılören] H. 1392 M.1972
14. Oğlu Seyyid Muhammed Hoca Efendi
Bakınız Eserimize:
Geçmişten Günümüze Tarikatlar ve Silsileleri
Şeyh Seyyid Mahmud Usta Efendi
http://www.ustakitap.com